Lijst met mijn cultivars
Start Omhoog

 

Hieronder volgt een lijst met alle namen, jaar van introductie, behaalde getuigschriften en NKF, NBFK, FNC en AFS nummers. Door te klikken op de cultivarnaam krijgt U nadere informatie over de cultivar (afstamming, beschrijving, foto).
Veel cultivars zijn te verkrijgen bij kwekerij Lokhorst te Gieten
, Elsman in Wichmond, De Nachtwaker in België en Michiels in België.

 

 

Naam van de cultivar Jaar van introductie VKC getuigschr. van verdienste NBFK getuigschr. van verdienste NKvF nummer NBFK nummer FNC nummer AFS nummer
De Achterhoek 2002 + - - - - 5804
Huet´s Aalscholver 2014 - - - - 351 8477
Huet´s Aasgier 2016 - - - - 377 -
Huet's Abalone 2009 + - - - 67 7547
Huet's Adamien 2010 - - - - 97 7717
Huet´s Adelaar 2014 - - - - 353 8478
Huet's Agaat 2002 + - - - - 5805
Huet's Agapornis 2019 - - - - 4463 -
Huet's Agardiet 2009 - - - - 58 7548
Huet´s Alk 2016 - - - - 378 -
Huet's Akabar 2004 - + - 682 - 5711
Huet's Akosi 2004 - + - 683 - 5717
Huet's Alabanda 2004 - + - 634 - 5660
Huet's Albast 2009 - - - - 49 7549
Huet's Albiet 2005 - + - 770 - 6007
Huet's Alexandriet 2010 - - - - 118 7718
Huet's Almandien 2004 - + - 635 - 5659
Huet's Alpaca 2007 - + - 1002 - 6763
Huet's Amaril 2006 - + - 955 - 6590
Huet's Amatrix 2010 - - - - 91 7719
Huet's Amazilia 2019 - - - - 466 -
Huet's Amazoniet 2006 - + - 851 - 6385
Huet's Amber 2003 - + - 617 - 5620
Huet's Ambriet 2010 - - - - 124 7720
Huet's Amegreen 2012 - - - - 234 8252
Huet's Amethist 2005 - + - 771 - 6005
Huet's Ametrien 2005 - + - 772 - 6003
Huet's Amiant 2011 - - - - 158 8073
Huet's Amoriet 2011 - - - - 161 8938
Huet's Andalusiet 2005 - + - 773 - 6009
Huet's Angeliet 2003 - + - 618 - 5619
Huet's Apatiet 2012 - - - - 208 8253
Huet's Apofiliet 2013 - - - - 306 8317
Huet´s Appelvink 2016 - - - - 379 -
Huet's Aquamarijn 2009 - - - - 63 7550
Huet´s Ara 2016 - - - - 380 -
Huet's Aragoniet 2009 - - - - 50 7551
Huet´s Arend 2014 - - - - 358 8479
Huet's Argeniet 2011 - - - - 142 8039
Huet's Arthuriet 2010 - - - - 99 7721
Huet's Astanaga 2013 - - - - 288 8318
Huet's Astrilde 2019 - - - - 451 -
Huet's Atlantis 2006 - + - 852 - 6386
Huet's Atlantisiet 2012 - - - - 228 8254
Huet's Aubergiet 2012 - - - - 220 8255
Huet's Australiet 2009 - - - - 66 7552
Huet's Aventurijn 2003 - + - 602 - 5434
Huet's Axiniet 2009 - - - - 59 7553
Huet's Azuriet 2004 - + - 684 - 5714
Huet´s Baardman 2016 - - - - 381 -
Huet's Baraketh 2006 - + - 853 - 6387
Huet's Bariet 2010 - - - - 96 7722
Huet´s Barmsijs 2016 - - - - 382 -
Huet's Barnsteen 2012 - - - - 196 8256
Huet's Basalt 2011 - - - - 171 8040
Huet's Beloviet 2010 - - - - 90 7723
Huet's Benzoliet 2009 - - - - 65 7554
Huet´s Beo 2016 - - - - 383 -
Huet's Bergiet 2010 - - - - 106 7724
Huet's Bergfluiter 2019 - - - - 457 -
Huet's Bertrandiet 2013 - - - - 316 8319
Huet's Beryl 2004 - + - 636 - 5655
Huet's Binniet 2010 - - - - 117 7725
Huet's Bismut 2012 - - - - 244 8257
Huet's Bixbiet 2006 - + - 956 - 6591
Huet's Bladkoning 2019 - - - - 456 -
Huet´s Blauwborst 2016 - - - - 385 -
Huet's Blauwrug 2019 - - - - 471 -
Huet´s Boomklever 2014 - - - - 335 8480
Huet's Borniet 2012 - - - - 193 8258
Huet's Bosuil 2019 - - - - 450 -
Huet´s Boszanger 2014 - - - - 368 8481
Huet´s Braamsluiper 2016 - - - - 386 -
Huet´s Brandgans 2016 - - - - 387 -
Huet's Brasiliet 2011 - - - - 145 8041
Huet's Brauniet 2010 - - - - 104 7726
Huet's Brenkiet 2008 - - - - 13 6974
Huet´s Brilduiker 2016 - - - - 388 -
Huet's Brilvogel 2014 - - - - 356 8482
Huet's Bronziet 2006 - + - 957 - 6592
Huet´s Buidelmees 2016 - - - - 389 -
Huet´s Buizerd 2014 - - - - 354 8483
Huet´s Bijeneter 2016 - - - - 384 -
Huet's Calamijn 2005 - + - 801 - 6077
Huet's Calciet 2008 - - - - 10 6966
Huet's Californiet 2011 - - - - 162 8042
Huet's Carboniet 2012 - - - - 232 8259
Huet's Carneool 2004 - + - 603 - 5432
Huet's Casarca 2019 - - - - 452 -
Huet's Cavansiet 2012 - - - - 242 8260
Huet's Celestiet 2008 - - - - 5 6964
Huet's Cervantiet 2010 - - - - 115 7727
Huet's Chalsedoon 2009 - - - - 52 7555
Huet's Chalsiet 2011 - - - - 147 8043
Huet's Chaoriet 2004 - + - 685 - 5826
Huet's Chloriet 2012 - - - - 217 8261
Huet's Christoliet 2011 - - - - 152 8044
Huet's Chrysoliet 2006 - + - 958 - 6593
Huet's Chrysopaal 2012 - - - - 207 8262
Huet's Chyta 2009 - - - - 62 7556
Huet's Cinnabar 2006 - + - 854 - 6388
Huet's Citrien 2006 - + - 855 - 6389
Huet's Claraiet 2010 - - - - 111 7728
Huet's Cleavelandiet 2013 - - - - 300 8320
Huet's Coelestien 2012 - - - - 192 8263
Huet´s Condor 2016 - - - - 390 -
Huet's Conneliet 2010 - - - - 100 7729
Huet's Cookeiet 2013 - - - - 293 8321
Huet's Copal 2012 - - - - 205 8264
Huet's Cordieriet 2013 - - - - 289 8322
Huet's Cornwalliet 2010 - - - - 126 7730
Huet's Creeiet 2012 - - - - 227 8265
Huet's Crioliet 2011 - - - - 155 8045
Huet's Crocodoliet 2010 - - - - 116 7731
Huet's Cupriet 2007 - + - 1003 - 6762
Huet's Cyaniet 2012 - - - - 195 8266
Huet's Cymafoon 2006 - + - 856 - 6390
Huet's Danburiet 2011 - - - - 175 8046
Huet's Dansoniet 2010 - - - - 108 7732
Huet's Dioptaas 2010 - - - - 98 7733
Huet's Diopsied 2004 - + - 686 - 5715
Huet's Distheen 2012 - - - - 240 8267
Huet´s Dodo 2016 - - - - 391 -
Huet's Dolomiet 2011 - - - - 154 8047
Huet´s Draaihals 2016 - - - - 392 -
Huet's Draviet 2006 - + - 857 - 6391
Huet's Drongo 2019 - - - - 467 -
Huet´s Duinpieper 2014 - - - - 340 8484
Huet´s Eend 2016 - - - - 393 -
Huet's Egeran 2011 - - - - 164 8048
Huet´s Ekster 2014 - - - - 337 8485
Huet's Elderiet 2011 - - - - 156 8049
Huet's Enstatiet 2013 - - - - 314 8323
Huet's Eosiet 2013 - - - - 307 8324
Huet's Esperiet 2011 - - - - 138 8050
Huet's Eudialiet 2012 - - - - 226 8268
Huet´s Fazant 2014 - - - - 364 8486
Huet's Fekaniet 2011 - - - - 139 8051
Huet´s Fitis 2016 - - - - 433 -
Huet´s Flamingo 2016 - - - - 394 -
Huet's Fluoriet 2008 - - - - 2 6962
Huet's Fosforiet 2013 - - - - 318 8325
Huet's Frater 2019 - - - - 454 -
Huet's Fuchsiet 2010 - - - - 128 7734
Huet's Fulgariet 2012 - - - - 197 8269
Huet´s Fuut 2014 - - - - 365 8487
Huet's Galaxiet 2012 - - - -   8270
Huet's Galeniet 2008 - - - - 6 6968
Huet´s Geelgors 2016 - - - - 396 -
Huet's Girasol 2008 - - - - 3 6971
Huet's Git 2010 - - - - 101 7735
Huet's Goethiet 2009 - - - - 68 7557
Huet's Gosheniet 2012 - - - - 224 8271
Huet's Granaat 2004 - + - 604 - 5433
Huet´s Graspieper 2016 - - - - 397 -
Huet's Greenlandiet 2012 - - - - 199 8272
Huet´s Groenling 2014 - - - - 336 8488
Huet's Grossulaar 2010 - - - - 95 7736
Huet´s Grutto 2014 - - - - 352 8489
Huet's Gyroliet 2013 - - - - 298 8326
Huet's Hackmaniet 2013 - - - - 303 8327
Huet's Haliet 2009 - - - - 57 7558
Huet's Harpij 2019 - - - - 469 -
Huet´s Havik 2016 - - - - 398 -
Huet's Heinrichiet 2013 - - - - 311 8328
Huet's Heliodor 2004 - + - 687 - 5716
Huet's Heliotroop 2006 - + - 959 - 6594
Huet's Hematiet 2004 - + - 688 - 5713
Huet's Hercyniet 2008 - - - - 14 6961
Huet's Hessoniet 2007 - + - 1004 - 6755
Huet's Heulandiet 2012 - - - - 198 8273
Huet's Hiddeniet 2011 - - - - 180 8052
Huet's Howliet 2011 - - - - 159 8053
Huet's Hummiet 2012 - - - - 243 8274
Huet's Hyacint 2009 - - - - 55 7559
Huet´s Ibis 2016 - - - - 399 -
Huet's Idocraas 2011 - - - - 148 8054
Huet's IJsduiker 2019 - - - - 474 -
Huet´s IJsgors 2016 - - - - 431 -
Huet´s IJsvogel 2016 - - - - 432 -
Huet's Indigoliet 2006 - + - 858 - 6392
Huet's Jade 2010 - - - - 102 7737
Huet's Jaspis 2003 - + - 619 - 5616
Huet's Jordaniet 2009 - - - - 54 7560
Huet´s Kakatoe 2016 - - - - 400 -
Huet's Kakortokiet 2013 - - - - 312 8329
Huet's Kanarie 2019 - - - - 453 -
Huet's Kanoet 2019 - - - - 468 -
Huet´s Karekiet 2016 - - - - 401 -
Huet's Kasoliet 2010 - - - - 131 7738
Huet's Katchalong 2006 - + - 859 - 6393
Huet´s Kauw 2016 - - - - 402 -
Huet´s Kemphaan 2016 - - - - 403 -
Huet's Kerkuil 2019 - - - - 478 -
Huet´s Kiekendief 2014 - - - - 360 8490
Huet´s Kieviet 2014 - - - - 338 8491
Huet's Kimberliet 2008 - - - - 16 6973
Huet's Kinoiet 2011 - - - - 170 8055
Huet's Kiwi 2019 - - - - 476 -
Huet´s Klauwier 2016 - - - - 404 -
Huet´s Kluut 2016 - - - - 395 -
Huet´s Kneu 2014 - - - - 355 8492
Huet´s Koekoek 2014 - - - - 329 8493
Huet´s Kolibrie 2016 - - - - 405 -
Huet´s Koolmees 2014 - - - - 330 8494
Huet´s Koperwiek 2016 - - - - 406 -
Huet's Koraal 2004 - + - 637 - 5656
Huet's Kornalyn 2012 - - - - 211 8275
Huet's Korund 2009 - - - - 26 7561
Huet´s Kraanvogel 2016 - - - - 407 -
Huet's Krekelzanger 2019 - - - - 470 -
Huet's Kruintrogon 2019 - - - - 448 -
Huet´s Kruisbek 2016 - - - - 408 -
Huet's Kunziet 2005 - + - 747 - 6000
Huet´s Kwartel 2016 - - - - 409 -
Huet's Kwarts 2005 - + - 774 - 6008
Huet´s Kwikstaart 2014 - - - - 334 8495
Huet's Kyaniet 2012 - - - - 222 8276
Huet's Labradoriet 2005 - + - 802 - 6076
Huet's Langiet 2009 - - - - 61 7562
Huet's Lapis 2008 - - - - 9 6965
Huet's Larimar 2006 - + - 960 - 6595
Huet's Larvikiet 2011 - - - - 174 8056
Huet's Lazuriet 2011 - - - - 173 8057
Huet´s Leeuwerik 2014 - - - - 350 8496
Huet's Lepedoliet 2010 - - - - 123 7739
Huet´s Lepelaar 2014 - - - - 362 8497
Huet's Limoniet 2009 - - - - 51 7563
Huet's Linakiet 2012 - - - - 233 8277
Huet's Linariet 2010 - - - - 92 7740
Huet's Lobont 2011 - - - - 143 8058
Huet's Lodesteen 2012 - - - - 201 8278
Huet´s Lotusvogel 2016 - - - - 410 -
Huet´s Lijster 2014 - - - - 366 8498
Huet's Maansteen 2012 - - - - 219 8279
Huet's Magnesiet 2012 - - - - 213 8280
Huet's Manakin 2019 - - - - 464 -
Huet's Mangaan 2011 - - - - 150 8059
Huet's Maraboe 2019 - - - - 448 -
Huet's Mariposiet 2013 - - - - 319 8330
Huet's Markasiet 2006 - + - 860 - 6394
Huet's Marmer 2010 - - - - 132 7741
Huet's Merliniet 2012 - - - - 241 8281
Huet's Meteoriet 2011 - - - - 178 8060
Huet's Miervogel 2019 - - - - 479 -
Huet's Mimetiet 2010 - - - - 105 7742
Huet's Mohawkiet 2013 - - - - 315 8331
Huet's Moldaviet 2012 - - - - 221 8282
Huet's Morfiet 2011 - - - - 141 8061
Huet's Morganiet 2011 - - - - 172 8062
Huet's Morion 2009 - - - - 56 7564
Huet's Mulliet 2010 - - - - 109 7743
Huet's Murdochiet 2012 - - - - 223 8283
Huet´s Nachtegaal 2014 - - - - 333 8499
Huet's Nandoe 2019 - - - - 475 -
Huet's Nefriet 2007 - + - 1005 - 6756
Huet's Neptuniet 2010 - - - - 94 7744
Huet´s Nonnetje 2016 - - - - 411 -
Huet's Obelisk 2012 - - - - 203 8284
Huet's Obsidiaan 2009 - - - - 69 7565
Huet's Oehoe 2019 - - - - 477 -
Huet´s Oeverloper 2016 - - - - 412 -
Huet´s Oeverpieper 2016 - - - - 413 -
Huet's Okeniet 2011 - - - - 149 8063
Huet's Oligoklaas 2013 - - - - 317 8332
Huet's Oliviniet 2011 - - - - 179 8064
Huet's Olivijn 2008 - - - - 12 6975
Huet's Onyx 2007 - + - 1006 - 6757
Huet´s Ooievaar 2014 - - - - 363 8500
Huet's Opaal 2003 - + - 605 - 5431
Huet's Orthoklaas 2013 - - - - 310 8333
Huet's Osumoliet 2011 - - - - 153 8065
Huet's Parel 2004 - + - 689 - 5710
Huet´s Parelhoen 2014 - - - - 332 8501
Huet's Parelmoer 2006 - + - 861 - 6395
Huet´s Patrijs 2014 - - - - 359 8502
Huet´s Pauw 2016 - - - - 414 -
Huet's Pauwenerts 2012 - - - - 210 8286
Huet's Pectoliet 2011 - - - - 176 8066
Huet´s Pelikaan 2016 - - - - 415 -
Huet's Peperoni 2010 - - - - 130 7745
Huet's Peridot 2005 - + - 775 - 6010
Huet's Pestvogel 2019 - - - - 460 -
Huet's Petaliet 2005 - + - 748 - 6001
Huet's Pietersiet 2012 - - - - 212 8285
Huet´s Pijlstaart 2016 - - - - 416 -
Huet´s Pimpelmees 2014 - - - - 347 8503
Huet's Pinguin 2019 - - - - 458 -
Huet's Plattneriet 2013 - - - - 299 8334
Huet´s Plevier 2016 - - - - 417 -
Huet's Plumosiet 2011 - - - - 163 8067
Huet´s Poelruiter 2016 - - - - 418 -
Huet´s Postduif 2014 - - - - 367 8504
Huet's Prasem 2011 - - - - 181 8068
Huet's Prasioliet 2013 - - - - 301 8335
Huet's Prehniet 2013 - - - - 295 8336
Huet's Prieelvogel 2019 - - - - 459 -
Huet's Purperiet 2009 - - - - 64 7566
Huet´s Putter 2014 - - - - 346 8505
Huet's Pyriet 2007 - + - 1007 - 6758
Huet's Pyroop 2007 - + - 1008 - 6759
Huet's Pyroxeen 2010 - - - - 113 7746
Huet´s Raaf 2016 - - - - 419 -
Huet's Realgaar 2008 - - - - 8 6967
Huet's Rhodoniet 2003 - + - 620 - 5618
Huet's Rhyoliet 2010 - - - - 89 7747
Huet's Rifgriel 2019 - - - - 461 -
Huet´s Rijstvogel 2016 - - - - 434 -
Huet's Robyn 2003 - + - 621 - 5617
Huet´s Roerdomp 2016 - - - - 420 -
Huet´s Roodborst 2016 - - - - 421 -
Huet's Rosaniet 2008 - - - - 4 6969
Huet's Rubeliet 2007 - + - 1009 - 6760
Huet's Rutiel 2011 - - - - 151 8069
Huet's Saffier 2007 - + - 1010 - 6761
Huet's Sanidien 2010 - - - - 110 7748
Huet's Sarder 2010 - - - - 93 7749
Huet's Sardonix 2004 - + - 690 - 5712
Huet's Sartoriet 2010 - - - - 133 7750
Huet's Scapoliet 2012 - - - - 214 8287
Huet's Schaarbek 2019 - - - - 465 -
Huet´s Scharrelaar 2016 - - - - 422 -
Huet's Scheeliet 2011 - - - - 146 8070
Huet's Schorliet 2005 - + - 776 - 6002
Huet's Scolesiet 2012 - - - - 216 8288
Huet's Seleen 2012 - - - - 206 8289
Huet's Sellaiet 2013 - - - - 302 8337
Huet's Septarie 2012 - - - - 200 8290
Huet's Serafiniet 2013 - - - - 291 8338
Huet's Serpentijn 2012 - - - - 204 8291
Huet's Serussiet 2010 - - - - 114 7751
Huet's Shamanite 2012 - - - - 236 8292
Huet's Siberiet 2005 - + - 777 - 6015
Huet's Smaragd 2013 - - - - 294 8339
Huet´s Smelleken 2014 - - - - 349 8506
Huet´s Smient 2014 - - - - 331 8507
Huet's Smithsoniet 2013 - - - - 297 8340
Huet´s Snip 2014 - - - - 342 8508
Huet's Sodaliet 2010 - - - - 103 7752
Huet's Spangoliet 2009 - - - - 60 7567
Huet's Specht 2019 - - - - 462 -
Huet's Spectroliet 2012 - - - - 229 8293
Huet´s Sperwer 2014 - - - - 348 8509
Huet's Spinel 2004 - + - 638 - 5657
Huet's Spodumeen 2012 - - - - 202 8294
Huet´s Spreeuw 2014 - - - - 345 8510
Huet's Staleriet 2010 - - - - 107 7753
Huet's Stauroliet 2012 - - - - 246 8295
Huet's Stephaniet 2008 - - - - 1 6970
Huet's Stichtiet 2013 - - - - 296 8341
Huet's Stilbiet 2011 - - - - 177 8071
Huet´s Stormvogel 2016 - - - - 423 -
Huet´s Strandloper 2014 - - - - 343 8511
Huet's Struisvogel 2019 - - - - 472 -
Huet's Sugiliet 2012 - - - - 218 8296
Huet´s Sweet Bourbon 2016 - - - - 424 -
Huet's Tanzaniet 2011 - - - - 160 8072
Huet´s Tapuit 2016 - - - - 425 -
Huet's Tectiet 2011 - - - - 157 8073
Huet's Thuliet 2012 - - - - 231 8297
Huet's Titaniet 2010 - - - - 112 7754
Huet´s Tjiftjaf 2014 - - - - 361 8512
Huet's Toekan 2019 - - - - 449 -
Huet's Toermalijn 2010 - - - - 88 7755
Huet's Topaas 2005 - + - 749 - 5999
Huet´s Topper 2016 - - - - 426 -
Huet´s Tortel 2014 - - - - 357 8513
Huet's Travertin 2011 - - - - 144 8074
Huet's Tremoliet 2012 - - - - 209 8298
Huet's Tricolor 2012 - - - - 235 8299
Huet's Trudymiet 2013 - - - - 309 8343
Huet's Tureluur 2014 - - - - 328 8514
Huet's Turkoois 2006 - + - 862 - 6396
Huet's Tijgeroog 2013 - - - - 304 8342
Huet's Ulexiet 2006 - + - 961 - 6596
Huet's Uvardiet 2005 - + - 778 - 6006
Huet's Valkenoog 2013 - - - - 292 8344
Huet's Vanadiniet 2010 - - - - 125 7756
Huet's Varisciet 2013 - - - - 313 8345
Huet's Veldspaat 2013 - - - - 320 8346
Huet's Verdeliet 2009 - - - - 53 7568
Huet's Vesuvianiet 2012 - - - - 215 8300
Huet´s Visdief 2016 - - - - 427 -
Huet´s Vliegenvanger 2016 - - - - 428 -
Huet's Vulkaniet 2012 - - - - 230 8301
Huet's Vuursteen 2012 - - - - 194 8302
Huet's Waveliet 2008 - - - - 11 6972
Huet's Welagoniet 2011 - - - - 140 8075
Huet's Werdiet 2012 - - - - 245 8303
Huet´s Wielewaal 2014 - - - - 341 8515
Huet's Willet 2019 - - - - 473 -
Huet´s Wouw 2016 - - - - 429 -
Huet´s Wulp 2014 - - - - 339 8516
Huet's Wulveniet 2008 - - - - 7 6963
Huet's Zilveroog 2013 - - - - 308 8347
Huet's Zilverreiger 2019 - - - - 455 -
Huet's Zinkiet 2013 - - - - 305 8348
Huet's Zirkoon 2004 - + - 639 - 5658
Huet's Zoisiet 2005 - + - 779 - 6004
Huet's Zonnesteen 2013 - - - - 290 8371
Huet´s Zwaan 2016 - - - - 430 -
Huet´s Zwaluw 2014 - - - - 344 8517
Paul v. Geelen 2010 - - - - 127 7757
Tommy Thomassen 2010 - - - - 129 7758